An Ghaeltacht

Tobar Dhuibhne

Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar (Corca Dhuibhne) fé chúram Tobar Dhuibhne.

 

West Kerry Gaeltacht Language Plan available here.

Uíbh Ráthach

Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Theas fé chúram Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Rathaigh

 

South Kerry Gaeltacht Language Plan available here.

Trá Lí le Gaeilge

Comhairliúchán poiblí chun plean teanga á ullmhú do Thrá Lí mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Public consultation on a language plan for Tralee as a Gaeltacht Service Town.

Dúchas an Daingin

Plean Teanga chun baile an Daingin a fhorbairt mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

 

A Language Plan to develop Daingean Uí Chúis as a Gaeltacht Service Town.

Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

Eagrais sa Ghaeltacht

Main blue banner celtic design5 copy.png

Eagrais Náisiúnta