top of page

Ár dTeanga, Ár Spórt

Téarmaíocht don traenáil as Gaelainn ag teacht

go luath

​​

Terminology for training

as Gaeilge coming

soon

Game Strategy Plan

Mol an Óige

Roinnt téarmaí chun daoine óga a spreagadh sa spórt.

Terms to encourage young people in sport.

Game Strategy Plan

Téamh suas

Téarmaí chun téamh suas roimh traenáil le teacht...

Terms for warm ups  prior to training coming soon... 

Game Strategy Plan

Fuarú

Téarmaí chun fuarú i ndiaidh traenáil le teacht...

Terms to cool down after training coming soon... 

bottom of page