1/1

Ár dTeanga, Ár Spórt

Téarmaíocht don traenáil as Gaelainn ag teacht

go luath

​​

Terminology for training

as Gaeilge coming

soon

Mol an Óige

Roinnt téarmaí chun daoine óga a spreagadh sa spórt.

Terms to encourage young people in sport.

Téamh suas

Téarmaí chun téamh suas roimh traenáil le teacht...

Terms for warm ups  prior to training coming soon... 

Fuarú

Téarmaí chun fuarú i ndiaidh traenáil le teacht...

Terms to cool down after training coming soon... 

Roghchlár
Fúinn
Díríonn Fóram Gaeilge Chiarraí ar na polasaithe is tábhachtaí d'fhorbairt na Gaeilge i gCiarraí a chur chun cinn agus líonrú an phobail sin a láidriú. Tá fáilte roimh ghrúpaí is coistí pobail gur speis leo todhchaí na Gaelainne i gCiarraí a bheith páirteach linn, ach scéal a chur go eolas@ciarrai.com

 

Seol ríomhphost chugainn

Ríomhphost: eolas@ciarrai.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Ciarrai.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Ár dTeanga. Ár Spórt. A5