top of page

An Fhuinneog is Gaelaí '22

Glac páirt anois!

Seachtain na Gaeilge

Comórtas na bhFuinneog

1 – 17 Márta 2022

Duaiseanna: €400, €200 agus €100 x 6

Chífear aghaidh do shiopa, maraon led’ ainm agus ionad ar

www.ciarrai.com

Córas  marcála - úsáid na Gaeilge 60% - dearadh 40% 

Window Competition for Shops & Businesses in Kerry

Simply decorate your shop window,

and email 1 or 2 of your best photos, along with the name of your business, 

your contact details and location to 

eolas@ciarrai.com

Your shop front will appear on the website www.ciarrai.com

for all to see, along with your name and location.

Nathanna Áisiúla / Useful Phrases

Tús maith leath na hoibre • Lá ’le Pádraig sona daoibh!

Ní neart go cur le chéile • Seachtain na Gaeilge

Ar scáth a chéile a mhairimid • Gaeilge agus Fáilte

Is fearr an tsláinte ná na táinte • Labhair Gaeilge linn!

Mol an óige agus tiocfaidh sí • Ciarraí Abú!

Ní bhíonn bua gan dua • Bain triail aisti!

——◊——

Arna eagrú ag Coiste Dúiche Chiarraí, Conradh na Gaeilge agus

Oifig na Gaeilge, Comhairle  Contae Chiarraí

le tacaíocht ó: Fóram Gaeilge Chiarraí, Glór na nGael agus Lucht Gnó.

Tuilleadh eolais: soconnor@kerrycoco.ie & ellen.okeeffe@kerrycoco.ie

 

bottom of page