Gradam Gnó Chiarraí 2019

Anamchiar - Spirit of Kerry

Saorcheol il-uirleasach.  Treoraí - Turasóireacht agus siúl i gCiarraí.  Cartlann staire sna cruache dubha ... 'súilóid na ndán'.  Taighde stairiúil go háitiúil, logainmneacha srl. Ealaintóir graifeach Léarscaileanna, Foilseacháin áitiúla srl.  Putting all of these together agus ag caint as Gaeilge.

 

Professional / freelance multi-instrumentalist Musician.  Guide – Touring & walking in Kerry.  Historical local research i.e Placenames etc.  Graphic Artist re Local publications/Maps etc

kerryonwalking@gmail.com    087-9807122

Aniar TV TEO

Comhlucht léirithe teilifíse le h-oifigí sa Daingean i gContae Chiarraí, i gConamara agus i nDún na nGall. Táimid dírithe faoi láthair ar chláracha ceoil agus cláracha faisnéise do chroí lucht féachana TG4.

 

Deanáimid ár ngnó trí Gaolainn le fonn.

eolas@aniartv.ie   066-9152555

Brian de Staic Teo

Tá clú agus cáil ar sheodóireacht Bhrian de Staic le 40 bliain. D’oscail Brian a chéad siopa sa Daingean i 1981. Theastaigh uaidh maireachtaint sa Ghaeltacht. Gaeilge an teanga sa tsiopa i 1981 agus fós i 2019.  Tá siopaí ag Brian de Staic anois i Sráid an Doirín sa Daingean, agus ag 18 Sráid Árd, Cill Áirne. Tá an Ceardlann Seodóireachta lonnaithe sa Choill, An Daingean agus cuirtear ainmneacha Gaelacha ar na táirgí: Saoirse, Comóradh, Sibéal, Breacadh an Lae, Riasc 7rl. Is mór le Brian agus Máiréad iad san a dhéanann a ngnó tré Gaolainn

Freastalaíonn Brian de Staic Teoranta ar phobal na Gaolainne.

Brian de Staic Ireland's Leading Goldsmith, is over 40 years designing and creating distinctive Jewellery. Celebrating over 38 years in jewellery design, manufacturing and retailing Brian de Staic is a family run business and has been a market leader since 1981. Many of Brian de Staic Creations are based on Celtic Mythology others are inspired by the creativity of the artist.

maireaddestaic@gmail.com  087-2428711

Comhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne

Is Comhar Creidmheasa sinne atá lonnaithe i mbaile an Daingin agus a fhreastalaíonn ar phobal Chorca Dhuibhne. Tacaímíd go láidir le cearta agus rogha teangan an phobail agus déanaimíd gach iarracht freastal ar ár mbaill go dátheangach agus iad ag déanamh gnó linn.

Tá breis is 4,500 ball againn agus cuirimíd seirbhísí airgeadais ar fáil dóibh, ar nós iasachtaí agus taiscí. Tá aip shoghluaiste dhátheangach againn agus is féidir leis na baill a ngnó ar fad a dhéanamh ar-líne, nó go pearsanta san oifig, más maith leo.

 

We are a Gaeltacht based Credit Union serving the financial needs of the Dingle Peninsula. We provide bilingual services, including loans and savings, to our 4,500 members. We strongly support the language rights and choices of the community and we make every effort to serve our members’ financial needs bilingually. We provide a bilingual App and our members can conduct all of their business with us bilingually either online or in person.

eolas@ccdteo.ie  087-7902622

Dingle Hub

Is tionscnamh fiontar pobail é Mol Cruthaitheachta & Nuálaíochta Dhaingean Uí Chúis (Mol Teic) a bhfaigheann tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, eir, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, Net Feasa agus Cumann Tráchtála Dhaingean Uí Chúis.

Tá sé d’aidhm againn deiseanna a chothú trí thionscnaimh chomhoibrithe chun feabhas a chur ar scileanna lárnacha, chun cabhrú le foghlam scileanna nua, agus chun fiontraíocht a fhorbairt. Deinimíd ceardlanna, imeachtaí agus na meáin shóisialta trí Gaeilge chomh minic agus is féidir. Tá ár ionad oifige sainfheistithe is tá ceangal leathanbhanda snáthoptaic 1GB curtha isteach ann ag eir.

 

The Dingle Creativity and Innovation Hub (Dingle Hub) is a community enterprise initiative supported by Enterprise Ireland, eir, Údarás na Gaeltachta, Kerry County Council, Net Feasa and the Dingle Business Chamber. We aim to foster opportunities, through collaborative projects, to improve core skills, assist learning new skills and help develop entrepreneurship. We work through Irish as much as possible in workshops, events and social media. Our specially fitted-out office facility underpinned by 1GB fibre broadband from eir.

info@dinglehub.com   066-9150168

Dul Chun Cinn

Ionad oideachais atá ann, a dhíríonn ar riachtanais speisialta oideachais go háirithe disléicse. Thosaíomar an Samhradh seo caite chun cabhair a thabhairt le páistí le disléicse. Eagraítear cúrsaí samhraidh agus chomh maith le sin tá ceardlanna eagraithe ar fud na tíre.

Is é an rud is spéisiúla faoin gcomhlacht seo ná cé go bhfuil an chuid is mó de na dhaltaí anseo díolmhaithe ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ar scoil, molaimid í a úsáid ina saol laethúil.

 

Dul Chun Cinn is an educational centre supporting children, parents and teachers in the area of specific education needs specialising in  dyslexia. In supporting individuals it is our aim to strengthen the knowledge and understanding of best practice in education for all children with specific educational needs. We currently run an after school programme catering for primary school children with dyslexia and / or dyscalculia. Camps are hosted each summer. Workshops for children, parents and teachers focusing on dyslexia are hosted around the country. Most of our students are exempt from studying Irish in school, however, we promote and encourage the use of our National language in their daily lives.

mulvihillc@dulchuncinn.ie    087-4164611

Golden's of Kells

Is gnó teaglaigh í Goldens of Kells atá suite sna Cealla ar Mhórchuaird Chiarraí, idir Gleann Beithe agus Cathair Saidhbhín, áit a bhfuil bialann, siopa grósaera agus siopa ceardaíochta álainn.  Tá na bronntanais is fearr ar díol againn sa siopa ceardaíochta agus tá réimse leathan éadaí fíorálainn le haghaidh na fir agus mná ann. Tá bácáil bhaile den scoth in ár mbialann mar aon le lón, sneaiceanna, deoachanna agus an caife cáiliúla, illy. Tá réimse leathan ceardaíochta mar aon le grósaeirí, peitreal and diosal, gan trácht ar radharcanna millte.  Is áit ana-mhaith í le stopadh ar Mhórchuaird Chiarraí.

 

Midway between Glenbeigh and Caherciveen, on the beautiful Ring of Kerry, Golden’s of

Kells consists of our famous restaurant, grocery shop and craft shop.  Our craft shop stocks gifts along with men’s and women’s top quality clothing which can be shipped anywhere in the world. Our restaurant boasts beautiful home baking with lunch, snacks, soft drinks and Illy coffee also served.  Our grocery shop sells petrol, diesel, cards, gifts and groceries and all this combined with breath taking views and a warm welcome make Golden’s of Kells an unmissable stop of the Ring of Kerry.

goldenkells@gmail.com    066-9477601

Ionad an Bhlascaoid - Oifig na nOibreacha Poiblí

Ionad a dheineann ceiliúradh ar oidhreacht chultúrtha, litríochta agus sóisialta an Bhlascaoid Mhóir, atá ina láthair oidhreachta do chuairteoirí, ina áis cultúrtha pobail agus ina lár-leabharlann ar litríocht agus ábhair taighde faoin mBhlascaod agus an cheantair máguaird. Is go h-iomlán trí mheán na Gaeilge a fheidhmíonn gach duine ar fhoireann an Ionaid go h-inmheánach i mbun ár gcuid oibre, cé go bhfuil seirbhís i dteangacha  eile ar fáil do chuairteoirí gan amhras. Tá áit lárnach ag an nGaeilge ins gach gné don dtaispeántas agus sa bhfoirgneamh. Tá seirbhís treóraíochta á chur ar fáil ar an mBlascaod Mór agus roinnt tithe ann ath-chóirithe mar chuid to thogra fad-téarmach a leanann.

  

The Blasket Centre celebrates the cultural, literary and social heritage of the Great Blasket Island, which is a heritage centre for visitors, a cultural resource for the community and as a repository of research material on the islands and the surrounding area. Within the team at the Centre, Irish is the normal language for all communications, although of course services to visitors are  provided in Irish and other languages. The Irish language is at the heart of every aspect of the exhibition and the building. A guide service is provided on the Great Blasket and some Blasket houses have been restored as part of a long-term ongoing project.

lorcan.ocinneide@opw.ie    066-9156444

Killarney Guided Walks

Siúlóidí treoirithe i bPáirc Náisiúnta Chill Airne le fear áitiúil go bhfuil ana-spéis aige sa timpeallacht agus i gcultúr na hÉireann.

 

Guided walks in Killarney National Park by a local Guide who has a great love of the Environment and Irish Culture.

info@killarneyguidedwalks.com    087-6394362

Leabharlann an Daingin

Is í seo an leabharlann is faide siar san Eoraip ag freastal ar mhuintir agus Gaeltacht Chorca Dhuibhne. Is brainse fíor-dátheangach í seo agus tá an Ghaeilge le cloisteáil ó gach ball foirne ar fud an lae oibre. Cuirtear fáilte freisin i gcónaí roimh foghlaimeoirí agus turasóirí as Éirinn agus ó gach uile chearn den domhan ina bhfuil suim sa Ghaeilge acu. Tá rún daingean againn úsáid ár dteanga féin a spreagadh agus a chothú. Tá réimse leathan leabhar agus ábhair Gaeilge i gcomhair idir pháistí agus dhaoine fásta le fáil anseo.

  

Europe’s most westerly library provides a bilingual service for the people of West Kerry and the Gaeltacht where every member of staff is able to conduct library business through Irish.  Anyone who wishes to use Irish whether from Ireland or abroad will find a welcome in this branch. It is our intention to maintain and encourage the use of both spoken and written Irish in a contemporary public sector setting.

bmacbradaigh@kerrylibrary.ie    066-9151499

Leabharlann Lios Tuathail

Is Leabharlann phoiblí muid. Déanaimid ár ndícheall an Ghaeilge a chur chun cinn tríd an bhfocal labhartha agus scríofa, tá gach comhartha dátheangach chun cuidiú leis an bpobal.

 

We are a public Library. We strive to promote the Irish Language through the spoken and written word, Signage, Posters, Forms etc are all bilingual to assist the public.

bflynn@kerrylibrary.ie     068-23044

Mac Domhnaill Dental

Gnó Fiaclóireachta is ea sinn i dTráigh Lí inar bhfoirgneamh nua, tá comharthaí dhá theangach nua againn. Úsáidfimid cúpla focal le gach duine. Anois tá 40% de dhaoine ag labhairt an Ghaolainn thar nais linn.

fiacloir@gmail.com    087-7552044

Mullally's Bar

Is gnó teaghlaigh é seo i mBréanainn, sráidbhaile iascaireachta ar chósta thuaidh leithinis Chorca Dhuibhne. Tigh tábhairne agus bialann chairdiúil atá oiriúnach do theaghlaigh agus do thurasóirí araon.

 

Mullally’s Bar and Restaurant is a family owned business in Brandon, a traditional fishing village on the northern coast of the Dingle Peninsula. A family friendly bar and restaurant for locals and tourists alike.

magmull@eircom.net      066-7138154

Murphy's Bar

Tigh tábhairne teaghlaigh i sráidbhaile Bréanainn ar leithinis Chorca Dhuibhne, áit gur féidir taitneamh a bhaint as deoch agus  bia úr faoin ngrian nó cois tine le radharc iontach.  Buaiteoir an 'Tábhairne is fearr i gCiarraí agus cuige Mumhan 2018' agus an 'Tabhairne Áitiuil is fearr' i Réigiún an iardheiscirt 2018.

 

A family run bar in Brandon Village on the Dingle Peninsula. Enjoy fresh food and drink in the sun or by the fire and enjoy the views. Winner of the 'Best Pub in Munster and Kerry 2018' and the 'Best Local Pub' in the Southwest Region 2018.

padraigmurphy00@gmail.com     086-3430267

O'Connor's Bar & Guesthouse

Teach lóistín teaghlaigh atá suite ag bun Cnoc Bréanainn ar Shlí Chorca Dhuibhne agus ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Cuirtear lóistín compordach ar fáil le h-ard chaighdeáin bia. Táimid 150 bliain sa tionscal fáilteachais.

 

Family run guesthouse located at the foot of Mount Brandon on the Dingle Way and Wild Athlantic Way. Offers comfortable accommodation and a quality dining experience. 150 years in the hospitality Industry.

oconnorsguesthouse@eircom.net       066-7138113

Ollmhargadh Uí Shíthigh

Ollmhargadh agus siopa búistéara de chuid muintir Uí Shíthigh ag freastal ar, agus ag tabhairt tacaíochta do phobal Chorca Dhuibhne le os cionn 120 bliain anois. Seirbhís phearsanta a bhíonn ar fáil anseo agus léiríonn an fhoireann suim i gcónaí inár gcustaiméirí, idir muintir na háite agus cuairteoirí chuig an cheantair. 

Tá an ghaeilge le feiscint agus le cloisint sa tsiopa rud a chuireann go mór le h-atmaisféar an tsiopa. Is breá le custaiméirí a bheith ábalta a gcuid siopadóireacta a dhéanamh le Gaeilge agus is breá le morán daoine eile a bheith ábalta í a chloisint mar theanga beo.

 

A family run supermarket and instore traditional butcher counter serving and supporting the people of West Kerry for over 120 years. Offering a personal shopping experience as well as value for money and quality produce. The use of Irish greatly enhances our business. It’s fantastic to be able to Contribute and to make every effort to provide a  local friendly shopping experience which includes using our native language.

sheehysspardingle@hotmail.com     066-9151383

P. Commane Book Merchant

Is sinne an siopa leabhar athláimhe is mó i gceantar Thrá Lí le speisialtóireacht i dteidil aite agus neamhghnácha. Cuirimid seirbhís ordaithe ar fáil do chustaiméirí do leabhair atá as cló, neamhchoitianta agus neamhghnácha . Déan teagmháil linn le haghaidh sonraí. Tar isteach agus bí ag brabhsáil tríd ár rogha leathan leabhar.

 

We are the biggest second hand bookshop in the Tralee area. We specialise in unusual and quirky titles. We offer an ordering service for out of print, rare and unusual books for customers that is second to none. Contact us for details. Come in and Browse our extensive selection of books.

info@pcbooks.ie     086-8296583

Siopa Uí Lúing

Siopa grósaera, bia folláin, paipéaraí nuachta, tae agus caife.  Rogha sailéid, bia áitiúil.

Oscailte 7 lá na seachtaine.

ceanntra@iol.ie    087-6290109

Please reload

test-2.png
Seol ríomhphost chugainn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon

Ríomhphost: eolas@ciarrai.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now