Imeachtaí i gCiarraí

Siúlóidí Ghaelspraoi 2.jpg

Léacht - Taitneamh & Saoirse na gCos

Léacht ó Shéamus Ó Máille ar Taitneamh & Saoirse na gCos - cur síos ar shult na siúlóide i gcéin agus i gcongar ó éiceolaí, údar agus comhfhreagraí dúlra Feasta. Á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Ciarraí, i bpáirt le scríbhneoirí na Gaeilge le cúnamh ó Foras na Gaeilge.

 

Zoom Dé Céadaoin, 2 Nollaig 2020 ag a 8.00 p.m.

Gach eolas - Pádraig Mac Fhearghusa, 087-2901154.

 

Coiste Contae Chiarraí - P. Mac Fhearghusa, S. Ó Máille, M. Ó Raghallaigh, R. Mac Fhlannchaigh & C. Ó Conchubhair.

Cormac%20O%CC%81%20hAodha%201_edited.jpg

Amhráin Mhúscraí

Léacht ar Amhráin Dúchais Bhaile Bhuirne i nGaeltacht Mhúscraí le Cormac Ó hAodha á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Ciarraí i bpáirt le scríbhneoirí na Gaeilge le cúnamh ó Foras na Gaeilge.

Is as Cúil Aodha i nGaeltacht Mhúscraí ó dhúchas do Chormac Ó hAodha. Tá sé ag obair mar léachtóir i Roinn na Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Traidisiún amhránaíochta Mhúscraí is ábhar don tráchtas PhD atá á ullmhú aige faoi láthair i Roinn an Bhéaloidis i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Tá sé mar eagarthóir ar an iris Feasta ó mhí Eanair 2020.

Zoom Dé Céadaoin, 18 Samhain 2020 ag a 8.00 p.m.

College Library

Féile Lit. an Daingin

Tá cáil ar an Daingean i bhfad agus i ngearr as a fhéilte, agus ós rud é go raibh a chion féin de thrioblóidí aige i mbliana is cúis áthais don bhaile anois é go mbeidh an fhéile is úire dá chuid, Féile Liteartha Chorca Dhuibhne, ar siúl i mí na Samhna.

Beidh aird á tarraingt ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne ar an mbaile seo in Iarthar Chiarraí arís ón 20 Samhain go dtí an 22 Samhain, agus cuirfear fearadh na fáilte roimh údair, filí agus foilsitheoirí chuig an bhféile fhíorúil seo, a chuirfidh eispéireas idirghníomhach uaillmhianach faoi bhráid an tsaoil.

Seiminea%CC%81r_edited.jpg

Oireachtas na Gaeilge

Seimineár an Oireachtais ar líne Dé Sathairn, 31 Deireadh Fómhair, ag 15.00 ag www.cnag.ie/beo. Pléifear an baol do na Coláistí Samhraidh Gaeltachta agus cad is féidir déanamh le teacht i gcabhair orthu.

Jack Chambers, TD, Príomhaoire & Aire Stáit na Gaeltachta & an Spóirt

Máire Denvir, Coláiste Chamuis & CONCOS. An Dr. Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge. Máirín Ní Ghadhra, RTÉ Raidió na Gaeltachta - Cathaoirleach.  Seolfar moltaí an Chonartha do Pholasaí Náisiúnta don Phleanáil Tithiochta sa Ghaeltacht roimh thús an tSeimineár. 

TEG_091.jpg

Ranganna Gaeilge - Corca Dhuibhne

Más suim leat Cúrsa Comhrá Gaeilge TEG (Teastas Eorpach sa Ghaeilge www.teg.ie) a dhéanamh, ag leibhéal ar bith, Glantosnaitheori-Ardleibhéal, i nDeireadh Fómhair na bliana seo i gCorca Dhuibhne. Eolas 066-9156100 Oidhreacht Chorca Dhuibne. Lá Measúnaithe don TEG á n-eagrú sa Daingean i mí Mheán Fhómhair.

Irish Language Conversation classes with TEG Accreditation (European Framework for Language Learning www.teg.ie), at every level from Beginner to Higher Level, will commence in October in Corca Dhuibhne/the Dingle area. An Assessment date for TEG will be organised for September.

#TT gonta.jpg

#TóraíochtTaisce

Aimsigh agus ainmnigh taisce nó dhó ar na siúlóidí seo - Fásra, Ainmhithe, Struchtúr agus Logainmneacha, líon an bhileog tóraíochta ag Tóraíocht Taisce agus roinn saibhreas dúlra do cheantar-sa le teaghlaigh eile mórthimpeall na tíre.

Eolas agus bileoga tóraíochta ar fáil ó na hOifigigh Pleanála Teanga go háitiúil agus ó Thuismitheoirí na Gaeltachta. Bígí linn - bíonn siúlach scéalach!

Doc6_edited_edited.jpg

Ceardlanna Oiliúna

Cuirfear ceardlann beo ar fáil ar ZOOM gach seachtain do chraobhacha agus cairde Chonradh na Gaeilge ón 28ú Iúil go dtí mí na Nollag. Ina measc...

  • Zoom agus uirlisí cumarsáide eile

  • Bundearadh ag úsáid uirlísí ar líne

  • Leideanna Instagram a TikTok

  • Conas físeán simplí a dhéanamh

  • Preasráiteas sa lá atá inniu ann

  • Stocaireacht - conas dul i bhfeidhm ar pholateoirí go háitiúil ... agus neart, neart eile.

Seachtain%20Oidhreachta_edited.jpg

An tSeachtain Oidhreachta 2020

Tá oifig An Chomhairle Oidhreachta ag lórg iarratais ó dhreamanna le Gaeilge i dtreo Seachtain Oidhreachta 2020. Toisc srianta tá siad ag iarradh ar dhaoine tionscadail a fhorbairt a bheidh daoine in ann breathnú orthu ar line.

‘Beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta ar siúl ón 15 - 23 Lúnasa. Tugann an Chomhairle Oidhreachta cuireadh duit tionscadail oidhreachta a fhorbairt a bhaineann leis an téama ‘An Oidhreacht agus an tOideachas: ag foghlaim ónár nOidhreacht’  https://www.heritageweek.ie/ga/

Windows on our Lives irish-1.jpeg

Súil amach ar an saol

Súil amach ar an Saol - Taispeántas sleamhnáin ar fhiseán. Léirigh mar a mhothaíonn tú faoin athrú saoil! Tarraing nó scríobh a bhfuil le feiceáil nó in easnamh agus seol grianghraf go Zoë ag littlewolves@gmx.com