Imeachtaí i gCiarraí

Group Meeting

Ciorcal Comhrá i dTrá Lí

Óstán Meadowlands, gach Céadaoin

Ciorcal Comhrá gach Céadaoin, ón 15 Meán Fómhair ag 8.30 pm agus má tá 6 sásta raghaimid ar aghaidh leis.  Is féidir a bheith faoi dhíon lasmuigh le haghaidh caife / deoch.

 

Mo thuiscint ná gur féidir seomra a chur in áirithe laistigh má tá teastais ag daoine go bhfuil siad saor ó chóivid. Tabhair nod tamall roimhré más suim leat a bheith linn.

Pádraig Mac Fhearghusa, cathaoirleach,

Nóirín Ó Dálaigh, rúnaí, Craobh Thrá Lí.

UCC - Dún Chíomháin_edited_edited.jpg

Sraith Léachtaí i nDún Chíomháin

Cora cinniúnacha i stair na hÉireann agus a rian ar Chorca Dhuibhne.  7.00-8.00pm ar Zúm. Cláraigh ag www.tinyurl.com/StairChorcaDhuibhne 

 

21 Deireadh Fómhair:  Scoileanna, beairicí agus cúirteanna - institiúidí an stáit agus gnáth-mhuintir na hÉireann idir 1820 agus an Gorta : An tOllamh Alan Titley.

4 Samhain:  Oidhreacht Chorca Dhuibhne i lámhscríbinní déanacha na Gaeilge : Dr. Niall Ó Ciosáin.

11 Samhain:  Ciarraí agus Corca Dhuibhne in aimsir Dhónaill Uí Chonaill 1775-1847 : Comhollamh Meidhbhín Ní Úrdail.

Sraith Léachtaí

Seimineár an Oireachtais 2021

Éire Nua agus an Ghaeilge

Deiseanna & Dúshláin in Éirinn Aontaithe

30 Deireadh Fómhair 2:30i.n

Ionad Ché an Adhmhaid | Rogha fíorúil ar fáil

Cláraigh: cearta@cnag.ie

#OnaS21 #ÉireNua

An tUachtarán MD Higgins_edited_edited_edited.jpg

Féile Litríochta Chorca Dhuibhne

Corca Dhuibhne   19 - 21 Samhain 2021

 

Beidh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, ag teacht go Corca Dhuibhne chun plé a dhéanamh ar an bhfoilseachán is déanaí dá chuid, Reclaiming the European Street.

 

Sa chnuasach óráidí ar théamaí Eorpacha seo, tugann sé suntas don mheath atá tagtha le déanaí ar an dlúthpháirtíocht, an méadú ar éagothroime agus leagann béim ar a thábhachtaí atá sé féachaint siar sa stair chun ceachtanna a fhoghlaim don am i láthair. 

Preasráiteas 

UCC - Dún Chíomháin_edited_edited.jpg

Sraith Léachtaí i nDún Chíomháin

Cora cinniúnacha i stair na hÉireann agus a rian ar Chorca Dhuibhne.  7.00-8.00pm ar Zúm.

 

Cláraigh ag www.tinyurl.com/StairChorcaDhuibhne 

 

16 Meán Fómhair:  Teacht na Críoctaíochta go hÉirinn agus a rian ar Chorca Dhuibhne leis an Ollamh Dáibhí Ó Cróinín.

23 Meán Fómhair:  Thar cuan isteach. Rian na Lochlannach in iarthar na hÉireann agus na hEorpa sa luath-ré leis an ollamh Máire Ní Mhaonaigh.

30 Meán Fómhair:  Teacht na Normannach go hÉirinn agus leargas ar Chorca Dhuibhne le Seán Ó lubhaing, staraí áitiúil.

killarney-guided-walks.jpg

Siúlóid i gCill Áirne

Siúlóid - Cill Airne

Dé Sathairn, 18 Meán Fómhair, ag a 11.00 am

 

Tá siúlóid treoraithe beartaithe ag Risteard Mac Fhlancaigh i gCill Airne ar an Satharn, 18 Meán Fómhair 2021 ag a 11.00 am

Tosnófar ag Deenagh Lodge, trasna an bhóthair ón ardeaglais.

 

Saor in aisce do lucht na Gaelainne!  Tapaidh an deis! Tá an scamall ag éirí!

A presentation at the office

Cruinniú cinn bhliana

Craobh Thrá Lí, 22 Meán Fómhair, ar a 8.00pm

 

Cruinniú cinn bhliana – nóta dialainne. Tá cruinniú cinn bhliana Chraobh Thrá Lí den Chonradh beartaithe don Chéadaoin, an 22 Meán Fómhair 2021 ag a 8.00 pm

 

Tabharfaidh séo deis dúinn ciorcal gearr comhrá a bheith againn ina dhiaidh. (Beidh maolú eile ar shrianta cóivid dhá lá roimhe sin.)

Ruairí Mhic Easmainn.jpg

Ceiliúradh Mhic Easmainn 2021

Lios Mhic Easmainn, Ard Fhearta

Dé Sathairn, 7 Lúnasa 2021 ag a 3.00 p.m.

 

Tabharfaidh an Dr. Tim Horgan aitheasc cainte

i gcuimhne ar Ruairí Mac Easmainn, Tírghráthóir, Gael,

agus daonchosantóir bhochtáin na cruinne

 

Donnchadh Ó hAodha, cathaoirleach Dháil na Mumhan

de Chonradh na Gaeilge a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an ócáid.

Is féidir le 200 a bheith i láthair ag imeachtaí faoin aer de réir treoracha rialtais.

Pádraig Mac Fhearghusa, Craobh Thrá Lí  087-2901154.

Siúlóidí Ghaelspraoi 2.jpg

Léacht - Taitneamh & Saoirse na gCos

Léacht ó Shéamus Ó Máille ar Taitneamh & Saoirse na gCos - cur síos ar shult na siúlóide i gcéin agus i gcongar ó éiceolaí, údar agus comhfhreagraí dúlra Feasta. Á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Ciarraí, i bpáirt le scríbhneoirí na Gaeilge le cúnamh ó Foras na Gaeilge.

 

Zoom Dé Céadaoin, 2 Nollaig 2020 ag a 8.00 p.m.

Gach eolas - Pádraig Mac Fhearghusa, 087-2901154.

 

Coiste Contae Chiarraí - P. Mac Fhearghusa, S. Ó Máille, M. Ó Raghallaigh, R. Mac Fhlannchaigh & C. Ó Conchubhair.

Cormac%20O%CC%81%20hAodha%201_edited.jpg

Amhráin Mhúscraí

Léacht ar Amhráin Dúchais Bhaile Bhuirne i nGaeltacht Mhúscraí le Cormac Ó hAodha á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Ciarraí i bpáirt le scríbhneoirí na Gaeilge le cúnamh ó Foras na Gaeilge.

Is as Cúil Aodha i nGaeltacht Mhúscraí ó dhúchas do Chormac Ó hAodha. Tá sé ag obair mar léachtóir i Roinn na Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Traidisiún amhránaíochta Mhúscraí is ábhar don tráchtas PhD atá á ullmhú aige faoi láthair i Roinn an Bhéaloidis i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Tá sé mar eagarthóir ar an iris Feasta ó mhí Eanair 2020.

Zúm Dé Céadaoin, 18 Samhain 2020 ag a 8.00 p.m.

College Library

Féile Lit. an Daingin

Tá cáil ar an Daingean i bhfad agus i ngearr as a fhéilte, agus ós rud é go raibh a chion féin de thrioblóidí aige i mbliana is cúis áthais don bhaile anois é go mbeidh an fhéile is úire dá chuid, Féile Liteartha Chorca Dhuibhne, ar siúl i mí na Samhna.

Beidh aird á tarraingt ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne ar an mbaile seo in Iarthar Chiarraí arís ón 20 Samhain go dtí an 22 Samhain, agus cuirfear fearadh na fáilte roimh údair, filí agus foilsitheoirí chuig an bhféile fhíorúil seo, a chuirfidh eispéireas idirghníomhach uaillmhianach faoi bhráid an tsaoil.

Seiminea%CC%81r_edited.jpg

Oireachtas na Gaeilge

Seimineár an Oireachtais ar líne Dé Sathairn, 31 Deireadh Fómhair, ag 15.00 ag www.cnag.ie/beo. Pléifear an baol do na Coláistí Samhraidh Gaeltachta agus cad is féidir déanamh le teacht i gcabhair orthu.

Jack Chambers, TD, Príomhaoire & Aire Stáit na Gaeltachta & an Spóirt

Máire Denvir, Coláiste Chamuis & CONCOS. An Dr. Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge. Máirín Ní Ghadhra, RTÉ Raidió na Gaeltachta - Cathaoirleach.  Seolfar moltaí an Chonartha do Pholasaí Náisiúnta don Phleanáil Tithiochta sa Ghaeltacht roimh thús an tSeimineár. 

TEG_091.jpg

Ranganna Gaeilge - Corca Dhuibhne

Más suim leat Cúrsa Comhrá Gaeilge TEG (Teastas Eorpach sa Ghaeilge www.teg.ie) a dhéanamh, ag leibhéal ar bith, Glantosnaitheori-Ardleibhéal, i nDeireadh Fómhair na bliana seo i gCorca Dhuibhne. Eolas 066-9156100 Oidhreacht Chorca Dhuibne. Lá Measúnaithe don TEG á n-eagrú sa Daingean i mí Mheán Fhómhair.

Irish Language Conversation classes with TEG Accreditation (European Framework for Language Learning www.teg.ie), at every level from Beginner to Higher Level, will commence in October in Corca Dhuibhne/the Dingle area. An Assessment date for TEG will be organised for September.

#TT gonta.jpg

#TóraíochtTaisce

Aimsigh agus ainmnigh taisce nó dhó ar na siúlóidí seo - Fásra, Ainmhithe, Struchtúr agus Logainmneacha, líon an bhileog tóraíochta ag Tóraíocht Taisce agus roinn saibhreas dúlra do cheantar-sa le teaghlaigh eile mórthimpeall na tíre.

Eolas agus bileoga tóraíochta ar fáil ó na hOifigigh Pleanála Teanga go háitiúil agus ó Thuismitheoirí na Gaeltachta. Bígí linn - bíonn siúlach scéalach!

Doc6_edited_edited.jpg

Ceardlanna Oiliúna

Cuirfear ceardlann beo ar fáil ar ZOOM gach seachtain do chraobhacha agus cairde Chonradh na Gaeilge ón 28ú Iúil go dtí mí na Nollag. Ina measc...

  • Zoom agus uirlisí cumarsáide eile

  • Bundearadh ag úsáid uirlísí ar líne

  • Leideanna Instagram a TikTok

  • Conas físeán simplí a dhéanamh

  • Preasráiteas sa lá atá inniu ann

  • Stocaireacht - conas dul i bhfeidhm ar pholateoirí go háitiúil ... agus neart, neart eile.

Seachtain%20Oidhreachta_edited.jpg

An tSeachtain Oidhreachta 2020

Tá oifig An Chomhairle Oidhreachta ag lórg iarratais ó dhreamanna le Gaeilge i dtreo Seachtain Oidhreachta 2020. Toisc srianta tá siad ag iarradh ar dhaoine tionscadail a fhorbairt a bheidh daoine in ann breathnú orthu ar line.

‘Beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta ar siúl ón 15 - 23 Lúnasa. Tugann an Chomhairle Oidhreachta cuireadh duit tionscadail oidhreachta a fhorbairt a bhaineann leis an téama ‘An Oidhreacht agus an tOideachas: ag foghlaim ónár nOidhreacht’  https://www.heritageweek.ie/ga/

Windows on our Lives irish-1.jpeg

Súil amach ar an saol

Súil amach ar an Saol - Taispeántas sleamhnáin ar fhiseán. Léirigh mar a mhothaíonn tú faoin athrú saoil! Tarraing nó scríobh a bhfuil le feiceáil nó in easnamh agus seol grianghraf go Zoë ag littlewolves@gmx.com