Teastas Eorpach na Gaeilge 2018

Cuid de na foghlaimeoiri teanga a bhain teastas TEG amach i mbliana ag an ócáid bhronnta a d'eagraigh Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad i gCill Airne ag oireachtas na Gaeilge.

Foghlaim na Gaeilge

 

Bronnadh Gradam agus Teastas TEG

5.00-6.30in Dé hAoine 2 Samhain

Beidh searmanas ag Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, ag an Oireachtas, áit a mbronnfar teastais ar iarrthóirí TEG 2018 ag a seolfar físeán nua agus triail socrúcháin teanga.  Is óna 5.00-6.30in Dé hAoine 2 Samhain san Óstán Brehon i gCill Áirne a bheidh an ócáid cheiliúrtha.

Teastas Eorpach na Gaeilge

Ollscoil Mhá Nuad, Maigh Nuad

Tugann Teastas Eorpach na Gaeilge TEG deis do dhaoine feabhas a chur ar a gcuid Gaolainne ó bhliain go bliain i slí chéimithe. Cuireann TEG scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge.

Tugann thart ar 30 duine fé scrúduithe cainte TEG i gCiarraí gach bliain, daoine i dTrá Lí agus i nGaeltachtaí Uíbh Ráthaigh agus Chorca Dhuibhne. Deineann Comhairle Contae Chiarraí, Bord Oideachais & Oiliúna Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta urraíochta ar na cúrsaí seo. 

 

Oidhreacht Chorca Dhuibhne (066) 915 6136  eolas@cfcd.ie

West Kerry

Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh (066) 947 4888 ccnfteo@indigo.ie  

South Kerry

 

Oifig Gaeilge Chomhairle Contae Chiarraí (066) 718 379  gaeilge@ciarrai.ie  

Tralee

Cúrsa Ardleibhéil Gaolainne 2018

Ceardlanna lae, uair sa mhí - Aoine an 14 Meán Fómhair 2018.

Cúrsa d'foghlaimeoirí fásta, ag meánleibhéal Gaeilge B2 de réir Theastas Eorpach na Gaeilge le béim ar an nGaolainn labhartha.  Sprioc an chúrsa ná an duine fásta a fhorbairt i slí atá praiticiúil agus idir-ghníomhachsa chun go mbeidh sé/sí ábalta feidhmiú as a stuaim féin ó thaobh fhorbairt na teangan de,

 

Bainfear úsaid as drámaíocht, labhairt poiblí, cumarsáid, agallamh beirte mar aon le cruinnscríobh, gramadach agus féin cheartúchán ar an gcúrsa seo ó Mhárta 2018 go hEanáir 2019.  Oscailte do gach éinne le meánleibhéal ard Gaolainne.

Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí. Costas €150.

Gaeilge do Ghlantosnaitheoirí

9ú-14ú Iúil 2018

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.

Oidhreacht Chorca Dhuibhne 066-9156100. Costas €260. 

This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before.  The emphasis is on giving participants basic communication skills.  This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish).

Final date of application 29th June 2018

Cúrsaí do Dhaoine ar Bheagán / Mheánchaighdeán Gaeilge

9ú-14ú Iúil 2018

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith. 

Oidhreacht Chorca Dhuibhne 066-9156100. Costas €260. 

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice.  (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish).

Final date of application 30th June 2018.

Gaeilge, Sláinte Coirp is Anama (Yoga as Gaeilge)

15ú-17ú Meitheamh 2018

Cúrsa ina mbeidh idir 3/4 sheisiún yoga as Gaeilge, do dhaoine a bhfuil taithí éigin acu air, agus caint nó dhó ar bhia folláin lena linn.  Ba chóir go mbeadh rannpháirithe réasúnta líofa.

Oidhreacht Chorca Dhuibhne 066-9156100. Costas €150. 

Course will include 3-4 yoga sessions (for those with some experience already), easy walks and a lecture or two on healthy eating. Reasonable fluency in Irish a requirement.

Final date of application 11th May 2018

Please reload

test-2.png
Seol ríomhphost chugainn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon

Ríomhphost: eolas@ciarrai.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now