top of page
Mo cheol sibh!.jpg

Imeachtaí i gCiarraí

Seachtain na Gaeilge

1-17 Márta 2020

Tá clár imeachtaí i gCiarraí á ullmhú anois. Seoil do chuid imeachtaí chugainn agus cuirfear sa chlár iad ar an suíomh idirlín seo, clár a scaipfear mór thimpeall an chontae ag tús Mhárta.

A programme of events is being prepared for Kerry. Send us your events and we'll include them in the programme on this website, and for distribution around Kerry at the beginning of March.

Seachtain na Gaeilge

1-17 Márta 2020

Tá clár imeachtaí i gCiarraí á ullmhú anois. Seoil do chuid imeachtaí chugainn agus cuirfear sa chlár iad ar an suíomh idirlín seo, clár a scaipfear mór thimpeall an chontae ag tús Mhárta.

A programme of events is being prepared for Kerry. Send us your events and we'll include them in the programme on this website, and for distribution around Kerry at the beginning of March.

Craic sa Cheaintín

12 Márta 2020

Déardaoin 12 Márta, Tráth na gCeist ag sos tae agus ceoil ag am lóin. Failte roimis baill foirne agus iar-bhaill foirne.

Thursday 12 March, Quiz ag tea break & music ag lunch time. All staff past and present welcome.

An Fhuinneog is Gaelaí

1-16 Márta 2020

Slí iontach é seo chun do ghnó a chur chun cinn trí Ghaeilge i rith Seachtain na Gaeilge. Tá an comórtas saor in aisce agus oscailte do lucht gnó agus siopaí ar fud Chiarraí on 1-16 Márta.

  

A great way to promote your business through Irish during Seachtain na Gaeilge. The competition is free of charge and open to all businesses and shops across Kerry.

Tráth na gCeist - Clubanna Óg-Ógras

4-10 Márta 2020

Dé Céadaoin 4 Márta 5.00-6.00pm in Ionad Nagle-Rice, Baile an Mhuilinn.

Dé hAoine 6 Márta 5.30-6.30pm, in Ionad KDYS, Trá Lí.

Dé Luain 9 Márta 5.00-6.00pm in Ionad Pobail Lios Tuathail.

Dé Máirt 10 Márta 4.45-5.45pm in Ionad Pobail Bhaile Uí Thaidhg.

Féile na Cúlach

7 Márta 2020

Ionad Pobail na Cúlach, Cordal.  Comórtasaí Peile & Camógaíochta 10.00-1.00pm.  Pop-Up Gaeltacht 2.00-4.00pm

Cordal Community Centre. Football & camogie in the morning. Pop-Up Gaeltacht in the afternoon.

Ciorcal Comhrá

Márta 2020

Dé Céadaoin 4, 11, 18 & 25 Márta @8:30in in Óstán Meadowlands, Trá Lí.  Déardaoin 5, 12, 19 & 26 Márta @ 6.30-7.30pm i Leabharlann Chill Áirne.

Every Wednesday 4, 11 & 18 March @8:30pm in the Meadowlands Hotel. Every Thursday, 5, 12, 19 & 26 March @6.30-7.30pm

Pop-Up Gaeltacht

9 Márta 2020

Dé Luain 9 Márta @8:00in Tábhairne Larkins, Baile an Mhuilinn. Bígí linn.

Monday 9 March @8:00pm in Larkins Pub, Milltown

Coláiste na Sceilge - Cathair Saidhbhín

9 Márta 2020

Dé Luain 9 Márta:   Tráth na gCeist Boird ar maidin do Bhliain 1.

Dé Máirt 10 Marta:  Cluichí sa Seomra Foirne, Tae & Plé le Micheál Ó Sé, ag am lóin (foireann amháin)

Dé Céadaoin 11 Márta: Cluichí Idirgníomhacha le Micheál Ó Se Bliain 5 Bliain óna 9-11.00rn.

Déardaoin 12 Márta:  Comórtas Peile na Scoileanna idir Gaelcholáiste Chiarraí agus Pobalscoil Corca Dhuibhne. Beidh buachaillí agus cailíní páirteach i sraith chomórtais  óna 10.20-2.30in. lón ina dhiaidh.

Dé hAoine 13 Márta:  Lá Éide Glas, Damhsa ar an Stáitse agus Duaiseanna.

 

Bí deas leis na Beacha

11 Márta 2020

Dé Céadaoin 11 Márta @ 8:30in in Óstán Meadowlands. Léacht le Rósaí Nic Cárthaigh ar thábhacht na mBeach. Fáilte roimis gach éinne.

Wednesday 11 March at 8:30pm, Meadowlands Hotel. A talk on the importance of Bees.

Pop-Up Gaeltacht

12 Márta 2020

Déardaoin 12ú Márta @9:30pm sa Bheár i gClub na nGael, Páirc na Darach, Trá Lí.

Thursday 12th March @9:30pm in Na Gael Clubhouse, Oakpark, Tralee.

Maidin Chaifé

11 Márta 2020

Dé Céadaoin 11 Márta 11.00rn, Maidin Chaife i Maddens, Trá Lí.

 

Wednesday11 March 11.00. Coffee Morning.

Maidin Chaifé

13 Márta 2020

Dé hAoine 13 Márta 10-12.00rn, Maidin Chaife i nGaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí.

 

Friday 13 March 10-12.00. Coffee Morning.

Oíche Chultúrtha

13 Márta 2020

Dé hAoine 13 Márta @8:00in in Ionad Pobal Thuairín Chathail. Oíche airneáin le filíocht, léacht, amhráin, ceol, damhsa agus comhrá chun Shliabh Luachra a cheiliúradh.

Friday 13 March at 8:00pm in Tureencahill Community Centre. A social evening of poetry, music, song, dance and talk not to be missed. Join us for the Seachtain na Gaeilge Celebrations!!

Pop-Up Gaeltacht

17 Márta 2020

Dé Máirt 17 Márta, Lá le Pádraig. Pop-Up Gaeltacht 3.00in in Óstán River Island, Oileán Ciarraí.

Tuesday 17 March. Pop-Up Gaeltacht at 3.00pm in the River Island Hotel, Castleisland.

Bailiúchán Naisiúnta

17 Márta 2020

Dé Máirt 17 Márta - Eagraíonn Conradh na Gaeilge bailiúchán náisiúnta ar fud na tíre ar Lá le Pádraig agus cuireann buicéid, greamáin ‘s póstaeirí ar fáil. Coimeádann grúpaí áitiúla cuid den airgead d’obair agus imeachtaí áitiúla, agus tugtar an chuid eile go Conradh na Gaeilge.

Conradh na Gaeilge organises a national collection throughout the country, and provides buckets, stickers and posters. Local groups who collect can keep some of the collected money for local events and work, with the rest going to Conradh na Gaeilge nationally.

Ceardlann Scríbhneoireachta

18 Márta 2020

Saothair scríbhneoireachta le plé (cúpla dán nó 2,000 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma, aiste léirmheasa nó eile) ach iad a sheoladh go dtí:  feasta@eircom.net  faoin 18 Márta 2020. Cuirfear na saothair thart ar na rannpháirtithe len iad a léamh roimhré chun níos mó ama a bheith ar fáil chun tuairimí ina dtaobh a mhalartú ar an lá.

Imeachtaí i Leabharlanna Chiarraí

1-17 Márta 2020

Dé Máirt an 3 Márta ag a 11.00. Maidin Tae is Caife - Leabharlann Lios Tuathail.

Dé Céadaoin an 4 Márta ag  a 11.00.  Scéalaíocht do pháistí le Susan - L. Bhaile an Bhuinneánaigh.

Déardaoin an 5 Márta ag 6.00. Tráthnóna Tae ‘s Caife - Leabharlann Chathair Saidhbhín.

Dé hAoine 6 Márta ag 11.00rn. Scéalaíocht do pháistí le Susan - Leabharlann Lios Tuathail.

Dé Sathairn 7 Márta ag 11.00rn. Scéalaíocht & amhráin do pháistí le Eibhlín - L. Chill Orglan.

Dé Sathairn 7 Márta ag 11.00 ‘Snap’ i nGaeilge, maidin spraoi do pháistí - L. Chathair Saidhbhín.

9–17 Márta Taispeántas Stairiúil i rith uaireanta oscailte - Leabharlann Chill Áirne.

Dé Máirt 10 Márta ag 11.00 Scéalaíocht do pháistí le Maria - Leabharlann Thrá Lí.

Dé Sathairn 14 Márta ag 11.00 Scéalaíocht do pháistí le Maria - Leabharlann Lios Tuathail.

Dé Luain16 Márta, Maidin Chaifé Gaeilge @11-12in - Leabharlann Chill Áirne.

Dé Sathairn 21 Márta ag 11.00rn. Scéalaíocht do pháistí le Bernard - Leabharlann an Daingin.

Dé hAoine 27 Márta ag 11.00, Maidin Tae is Caife - Leabharlann Thrá Lí.

2. Scoil Cheoil - 2.jpg

Féilte

Liosta fada Féilte le Gaeilge mórthimpeall Chiarraí ó cheann ceann na bliana.

Grúpa_sa_Ghaeltacht.jpg

Saoire

Tú ag lorg saoire Gaeilge nó Gaeltachta? Saoirí spéisiúla don teaghlach ar fáil anso.

peil gaelach na mban.jpg

 Spórt

Scéim meantóireachta chun cabhrú le cumainn spóirt agus óige níos mó Gaelainne a úsáid .

bottom of page