1/1

Ár dTeanga, Ár Spórt

Moltaí

Ana-chailín

Ana-mhaith

Ard-fhear

Fan inti

Go diail

Go diail ar fad

Go iontach

Go n-éirí an t-ádh leat

Go n-éirí an t-ádh libh

Go n-éirí leat

Go n-éirí libh

Maith sibh

Maith thú

Recommendations

Great girl

Very good

Good man

Stick with it

Splendid

Splendid altogether

Brilliant

The best of luck to you

The best of luck to you (pl)

Good luck

Good luck (pl)

Well done (pl)

Well done

Fáilte romhaibh anocht

Tosnóimid anocht le…

Seo libh, gach éinne le chéile

Fuil éinne eile ag teacht?

Deinimid téamh suas anois

Siúiligí go breá tapaigh

Rithigí timpeall an gort 3 n-uaire

Ná scaoil bhur maidí le sruth

Léimigí in ainm Dé!

Teir thairis 

Tóg bog é anois

Stopaigí anois

Slán agaibh

Cífimid sibh an tseachtain seo chugainn

You're all very welcome tonight

We'll begin with...

Come on, everyone in

Is anybody else coming?

We'll do a warm up now

Walk good and brisk now

Run around the pitch 3 times

Don't stop now / Don't let your oars drift

Jump for God's sake!

Go past past him/her

Take it easy now

Stop now

Goodbye

We'll see you next week

Roghchlár
Fúinn
Is grúpa deonach é Fóram Gaeilge Chiarraí a bhunaíodh i 2011 chun guth a thabhairt do Phobail na Gaolainne 's na Gaeltachta i gCiarraí.
 
Bímíd ag obair as lámh a chéile leis na Comharchumainn Ghaeltachta i gCorca Dhuibhne, ar an Leith-Triúigh in Uíbh Rathach, mar aon le Conradh na Gaeilge, Ógras,
Glór na nGael agus pobal na Gaolainne i gcoitinne.

 

Seol ríomhphost chugainn

Ríomhphost: eolas@ciarrai.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now