Scolaíocht

 

Meánscoileanna

Coláiste Íde

Meánscoil chónaithe Chaitliceach lán–Ghaelach is ea Coláiste Íde. Tá Coláiste Íde lonnaithe i dtigh galánta Seoirseach, eastát an Tiarna Fionntrá mar a bhí. Tá 104 acra talún timpeall ar an gcoláiste, 50 acra coillte ina measc. Tá an coláiste ag cur oideachas ar ardchaighdeán ar fáil i gcónaí do chailíní ó áiteanna ar fud na hÉireann. Sé Coláiste Íde an t-aon scoil amháin dá shórt in Éirinn, scoil chónaithe seacht lá do chailíní a reáchtáiltear go hiomlán as Gaeilge. Tá éiteas an Choláiste fréamhaithe i mana an Choláiste “Glaine ár gCroí”

info@colaisteide.com
066 915 1211

Coláiste na Sceilge

Tá sciar mór de leithinis Uíbh Ráthaigh sa Ghaeltacht. Dá bharr seo ghlac Seirbhís Oideachais Chiarraí ag an am cinneadh i lár na nóchaidí go mbeadh soláthar oideachais Lán Ghaeilge i gColáiste na Sceilge nuair a bhunófaí an scoil. Bunaíodh Aonad LánGhaeilge laistigh den mháthair scoil nuair a osclaíodh Coláiste na Sceilge i 1999. Chláraigh dáréag páistí san Aonad an chéad bhliain ach tá fás leanúnach san Aonad ó shin i leith. Tá 26 sa chéad bhliain i mbliana (2015/2016). Is léiriú é seo go bhfuil rogha na Gaelscolaíochta ó thuismitheoirí Uíbh Ráthaigh. San Aonad déantar na hábhair lárnacha tré mheán na Gaeilge agus déantar an dá ábhar roghnach tré Bhéarla. S’í an Ghaeilge teanga chumarsáide ach an ranga. Is tuar dóchais don Ghaeilge go bhfuil síol na Gaelscolaíochta préamhaithe sa cheantair anois agus bláthú dá réir ag teacht uirthí. Oibríonn Coláiste na Sceilge go cóngarach le Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh chun an Ghaelscolaíocht a fhorbairt ón mbonn aníos le cabhair ó eagraíochtaí ar nós Foras na Gaeilge. Ach b’é fís Sheirbhís Oideachas Chiarraí le bunú an Aonaid LánGhaeilge i gColáiste na Sceilge a leag an bhunchloch don bhforbairt seo. B’éigean do gach dalta scrúdú scríofa agus agallamh a dhéanamh chun caighdeán na Gaeilge a thástáil roimh chlárú don Aonad. Chun cabhrú le daltaí taithí luachmhar a fháil agus a nGaeilge a fheabhsú, cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil gach maidin Shathairn ó mhí Eanáir ar aghaidh le cúpla bliain anuas. Caithfear a admháil go bhfuil ag éirí thar barr leis na ranganna seo le níos mó daltaí ná riamh ag teacht isteach chugainn ó bhunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht. Gura fada a mhairfidh an rath seo!

info@colaistenasceilge.ie
066 947 3335

 

Gaelcholáiste Chiarraí

Is Coláiste Lán-Ghaeilge Dara Leibhéal do Bhuachaillí agus Cáiliní í Ghaelcholáiste Chiarraí

eolas@gcchiarrai.ie
066 712 1650

Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Iarbhunscoil Gaeltachta

pcd@eircom.net
066 915 0055

Please reload

 

Bunscoileanna

Scoil an Chlocháin

Scoil Ghaeltachta suite faoin tuath sa Chlochán. Sí an Ghaolainn teanga cumarsáide na scoile.Múintear an curraclam trí mhéan na gaolainne. Bíonn imeachtaí agus gníomhaíochtaí scoile agus iar scoile ar fad as gaolainn :- m.sh Drámaíocht, Ceolchoirm, Tráth na gceist, Scéim Scealaíochta, Amhránaíochta, Seite, Ceol agus cúrsaí spóirt agus Scéim Ealaine. Bíonn an-cheangalt againn le CFLT agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne ó Cheann ceann na bliana.

cl_br@eircom.net
087 642 1388

Gaelscoil Faithleann

Bunscoil lán Ghaeilge le Naíonra lán Ghaeilge I gCill Airne

gsfaithleann.ias@eircom.net
064 663 4930

Gaelscoil Mhic Easmainn

Is Bunscoil tumoideachais Lán Ghaeilge í Gaelscoil Mhic Easmainn bunaithe ag Craobh Thrá Lí de Chonradh na Gaeilge i 1978 chun oideachas lan Ghaeilge bunleibhéil a sholóthar do Thrá lí agus don gceantar máguaird.

gaelscoilmhiceasmainn@gmail.com

066 712 1394

Scoil an Ghleanna

gleann@eircom.net
066 947 9330

Please reload

 

Naíonraí

Naíonra an Daingin

Áiseanna na hÓige, Ard na Gréine, Ceapaigh, An Daingean, Trá Lí, Co. Chiarraí
www.comharnaionrai.ie

breege@cnng.ie
087 168 9378

Naíonra Bhaile an Fheirtéirigh

eolas@cnng.ie
087 842 9305 / 087 783 0582

Naíonra Cheann Trá

Ionad Chaitlín Naofa, Ceann Trá, Trá Lí, Co. Chiarraí
eolas@cnng.ie
066 915 9021 / 087 777 5568

Naíonra Bhréanainn

eolas@cnng.ie
066 915 5456 / 087 277 3307

Naíonra an Leitriúigh

eolas@cnng.ie
066 713 8216 / 087 938 4939

Naíonra Lios Póil

eolas@cnng.ie
087 641 5591

Naíonra na Dromad

eolas@cnng.ie
066 947 8752 / 087 634 1538

Please reload

test-2.png
Seol ríomhphost chugainn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon

Ríomhphost: eolas@ciarrai.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now