Féilte le Gaeilge

Éigse na Brídeoige

31 Eanair - 2 Feabhra in Uíbh Ráthach

'An Drochshaol in athuair' is ea téama na bliana seo. Féile chultúrtha a eagraítear ag tús mí Feabhra chun traidisiún na Brídeoige agus teacht an earraigh a cheiliúradh agus iniúchadh ar oidhreacht shaibhir chultúrtha agus sóisialta an cheantair. Bíonn léachtanna, seimineáir, trusanna, ceol, amhráin agus filíocht ar siúl in áiteanna éagsúla i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh i gCiarraí Theas

Scoil Cheoil an Earraigh

19-23 Feabhra, Baile an Fheirtéaraigh

Féile ceoil thraidisiúnta i mBaile an Fheirtéaraigh, Corca Dhuibhne, Ciarraí gach bliain ina mbíonn ceardlanna ceoil agus amhránaíochta, ceolchoirmeacha, léacht, seisiúin, siúlóid, ciorcal comhrá, agus go leor leor eile.  Le linn sos lár-théarma na scoileanna a bhíonn an Scoil Cheoil, ó Chéadaoin go Domhnach i mí Feabhra.

Seachtain na Gaeilge

1-17 Márta, ar fud Chiarraí

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain! Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain

1ú-17ú Márta

Lá le Pádraig

17 Márta, Lios Tuathail

Bíonn béim ana-mhór ar úsáid na Gaeilge ag na grúpaí i bParáid Lá le Pádraig i Lios Tuathail gach aon bhliain mar aon le h-aifrinntí as Gaeilge ina mbíonn cóir agus ceol traidisiúnta an tráthnóna roimh an Lá mór é féin. Bíonn ceolchoirm ar an ardán i lár na Cearnóige i Lios Tuathail ina dhiaidh agus fáilte is fiche roimh gach éinne.

Féile na Bealtaine

Bealtaine, sa Daingean & máguaird

Féile Ealaíon don bpobal ar fad í Féile na Bealtaine ina mbíonn breis is céad imeacht éagsúil ar siúl thar tréimhse 5 lá chun teacht an tsamhraidh ag tús na Bealtaine a cheiliúradh.  2-6 Bealtaine 2019.

Tá sé de prionsabal againn an Ghaeilge a úsáid an méid agus is féidir linn le roinnt imeachtaí trí Ghaeilge agus ana-chuid imeachtaí eile ina mbíonn an Ghaeilge measctha le Béarla. Creidimid go bhfuil sé seo tábhachtach an Ghaeilge a oscailt amach tríd na healaíona do dhaoine nach bhfuil misneach sa Ghaeilge acu.
 

Féile Cheoil an tSamhraidh

Bealtaine sa Daingean

Beidh Féile Cheoil an tSamhraidh 2019 ar siúl i nDaingean Uí Chúis ar 24-26 Bealtaine 2019. Beidh ceoilchoirmeacha agus ceardlanna agus a lán eile. Gach eolas - Marcas Mac Domhnaill 087 7552044.

Cúirt Filíochta - Seachtain na Scríbhneoirí

Meitheamh i Lios Tuathail

Cúirt Filíochta bunaithe ar chúirt na Suadh Lios Eiltín 3 Meitheamh 3.00pm. Óstán an Listowel Arms, Lios Tuathail. Tráth teagmhála do lucht labhartha, léite agus scríofa na Gaeilge. Na filí a bheidh ag léamh... Bríd Ní Mhórain, Mícheál Ó Ruairc, Paddy Bush, Ceaití Ní Bheildiúin, Ciarán Ó Ceallaigh, Matt Ó Maonaigh, Pádraig Mac Fhearghusa, Breandán Mac Gearailt, Gabriel Fitzmaurice, Louis Mulcahy & Simon Ó Faoláin.

Regatta Bhaile na nGall

Iúil i mBaile na nGall

10ú Iúil 2018

Féile an Phráta

Iúil i gCorca Dhuibhne

Spud-Off 2018 - Lios Póil 8.00pm Tigh Tábhairne Uí Shuilleabhain, Garraí na dTor, Lios Póil

Regatta Fionn Trá

Iúil i bhFionn Trá

Ráiseanna Naomhóige, Spórt Clainne, Ealaíon Tráigh, Feis Rince, Cic Fada, Feis Filíochta, Tóiríocht Taisce, Léacht Stairiúil, Caitheamh cruite agus neart neart eile. Gach eolas, Oifig an Phoist, Ceann Trá, Trá Lí, Co. Chiarraí - 066-9159060.

Féile Lughnasa

Iúil ar an Leitriúch

Féile Cheilteach chun teacht an Fhómhair a cheiliúradh. Ceol, drámaíocht, bearradh caorach, beannú na mbád, imeachtaí do leanaí, oilithreacht go barr Chnoc Bréanainn, agus neart neart eile.

 

Bígí linn an deireadh seachtaine deireanach i mí Iúil ag bun Chnoc Bréanainn ag féachaint amach thar farraigí arda an Atlantaigh. 26-29 Iúil 2019.

Féile Lios Póil

Lúnasa i Lios Póil

Féile pobail do gach aois. Ealaíon, ceardaíocht, rince, quiz boird, tóraíocht taisce, tarraingt téide, bearradh caorach, lúthchleasaíocht agus neart eile. Failte roimis gach éinne.

Ceiliúradh an Bhlascaoid

Meán Fómhair i nDún Chaoin

Céiliúradh an Bhlascaoid 2018 Piaras Feiritéar c.1600-1653 Beatha agus Saothar

Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin, an paróiste is sia siar san Eoraip.

Beatha agus saothar Piarais Feirtéir @1600-1653 atá fé chaibidil i mbliana.

Gach eolas ó Rúnaí an Choiste, Ionad an Bhlascaoid Mhóir (066) 9156 444.

An tOireachtas

Deireadh Fómhair - Samhain 2019

​Bunaíodh Oireachtas na Gaeilge sa bhliain 1897 le hardán a thabhairt do na healaíona traidisiúnta Gaeilge. Tháinig fás agus forbairt ar an Oireachtas ó shin agus tá sé go mór faoi bhláth le blianta beaga anuas. Reáchtálann Oireachtas na Gaeilge féilire leathan imeachtaí, ina n-áirítear Comórtais Liteartha an Oireachtais, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais agus mórócáid na féile, Oireachtas na Samhna.

 

Is ceanneagraíocht anois é Oireachtas na Gaeilge atá tiomanta do dheiseanna úsáidte Gaeilge agus do bhunú gréasáin úsáidte Gaeilge.

Samhain

Féile Bheag Filíochta

Samhain i mBaile an Fheirtéaraigh

Féile cháirdiúil dhátheangach neamhfhoirmeálta bhliantúil í an Fhéile Bheag Filíochta ó 2007 i leith. Spreagtar traidisiúin litríochta Ghaeilge Chorca Dhuibhne, dúil san fhilíocht, agus cairdeas idir lucht filíochta Chorca Dhuibhne agus filí ó cheantracha eile a scríobhann i nGaeilge agus i mBéarla.

An Féile Bheag Filíochta is an annual friendly bilingual informal festival,held in Baile an Fheirtéaraigh every November since 2007.  The festival promotes the strong tradition of Irish literature in Corca Dhuibhne, an Interest and enjoyment of poetry, and friendship between the poets of Corca Dhuibhne and those of other areas writing in both Irish and English.

Please reload

test-2.png
Seol ríomhphost chugainn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon

Ríomhphost: eolas@ciarrai.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now